You are here: AUTOMOBILES Astro Engineering Vietnam Co.,Ltd.

Astro Engineering Vietnam Co.,Ltd.

EmailInPDF.

Vietnamese Title: Công ty TNHH Astro Engineering Việt nam

English Title: Astro Engineering Vietnam Co.,Ltd.

Address: Dong An IZ., Thuan An Dist.,

Province: Binh Duong

Director: Mr Hu Shao Jung

Tel: 650-3756755, 3756752

Fax: 650-3756750

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Main Business: AUTOMOBILES

Business: Producing and trading in bicycles and bodywork of bicycles spare parts